CHƯƠNG TRÌNH THAM QUAN TÂY NINH

Tour núi - Vườn trái cây - Dinh Quan lớn Trà Vong
Thời gian:1 ngày
Phương tiện:ô tô
Khách sạn:
khoihanh:
Giá:0 VNĐ
NÚI BÀ - TÒA THÁNH - TRUNG ƯƠNG CỤC
Thời gian:1 ngày
Phương tiện:ô tô
Khách sạn:
khoihanh:
Giá:0 VNĐ
NÚI BÀ ĐEN – MA THIÊN LÃNH – DINH QUAN LỚN TRÀ VONG
Thời gian:1 ngày
Phương tiện:ô tô
Khách sạn:
khoihanh:
Giá:0 VNĐ
Tour Tây Ninh - Vườn Quốc Gia Lò Gò Xa Mát
Thời gian:2 ngày 1 đêm
Phương tiện:ô tô
Khách sạn:
khoihanh:
Giá:0 VNĐ
THAM QUAN NÚI BÀ ĐEN
Thời gian:
Phương tiện:Ô TÔ, XE MÁY
Khách sạn:
khoihanh:
Giá:0 VNĐ
TÂY NINH - LÒ GÒ XA MÁT
Thời gian:02 NGÀY 01 ĐÊM
Phương tiện:Ô TÔ
Khách sạn:
khoihanh:
Giá:0 VNĐ
TRUNG ƯƠNG CỤC MIỀN NAM - NÚI BÀ - TÒA THÁNH TÂY NINH
Thời gian:TRONG NGÀY
Phương tiện:Ô TÔ
Khách sạn:
khoihanh:
Giá:0 VNĐ
Khách sạn 5
Khách sạn 4
Khách sạn 3
Khách sạn 2
Khách sạn 1