Công ty cổ phần Du lịch - Thương mại Tây Ninh


Căn cứ Trung Ương cục Miền Nam
04/04/2011 03:00

Nằm cách thị xã Tây 64 km, là di tích lịch sử cách mạng có tầm quan trọng đặc biệt.

 Dưới sự lãnh đạo của Trung ương Đảng. Trung ương cục Miền Nam đã đề ra chiến lược, vận dụng sáng tạo đường lối cách mạng Miền Nam, làm thất bại các chiến lược chiến tranh của Mỹ; giải phóng hoàn toàn Miền Nam thống nhất tổ quốc. Đây là địa chỉ đỏ cho các cuộc hành hương về nguồn của thế hệ trẻ. Di tích được Bộ Văn hóa - Thông tin công nhận là di tích lịch sử văn hóa ngày 31/8/1990.

Tin tức mớiLiên kết Website

Thống kê truy cập


Số người online 262
Lượt truy cập 268.354

Công ty cổ phần Du lịch - Thương mại Tây Ninh