Công ty cổ phần Du lịch - Thương mại Tây Ninh

Giới thiệu

Công ty Du lịch Tây Ninh được thành lập theo Quyết định số : 178/QĐ-UB; ngày 28/12/1982 của Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh và Quyết định số : 329/QĐ-CT, ngày 13/4/2005 về việc triển khai cổ phần hóa Công ty Du lịch Tây Ninh và Quyết định số : 259/QĐ-UBND, ngày 17/3/2006 về việc phê duyệt phương án và chuyển Công ty Du lịch Tây Ninh thành Công ty cổ phần Du lịch - Thương mại Tây Ninh, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty cổ phần, Mã số doanh nghiệp: 3900244068, đăng ký lần đầu: ngày 05 tháng 02 năm 2007, đăng ký thay đổi lần 7: ngày 01 tháng 8 năm 2014 do Phòng đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Tây Ninh cấp. 

 

 

 

   

Tin tức mới

Liên kết Website

Thống kê truy cập


Số người online 390
Lượt truy cập 211.655

Công ty cổ phần Du lịch - Thương mại Tây Ninh